עולם הפקטורים

כפי שניתן לראות בטבלה, לאורך זמן הפקטורים מכים את מדד הייחוס, יחד עם זאת הם מתאפיינים בהתנהגות מחזורית ואף אחד מהם לא מכה את מדד הייחוס בעקביות בכל שנה. על מנת להקטין את אפקט המחזוריות מקובל לעשות שימוש באסטרטגיות של שילוב של פקטורים רבים (מולטי פקטור).

מבוסס על מערכות המחקר של ALPHA BETA ע"פ נתוני Bizportal